Изготвяне на HACCP план

Въвеждане - заведения, хотели, магазини и производства

Обучение на персонала относно изискванията

 

Контакти

Консултантска организация ЮНИИЛ

  • телефони за HACCP:
    • 0899 13 72 45